TOP > Tagalog

English
Rental Pasilidad
 • Bukas mula 9 a.m. hanggang  10p.m.
 • Magsasara ito ng ika-29 ng Disyembre at mananatiling sarado hanggang ika-3 ng Enero bilang pagdaos ng bagong taon..
Conference Room (1F)

Ang Conference Room ay bukas para sa iba’t-ibang pagpupulong, mga lecture presentations, courses, at seminars. Bukas din ito para sa mga cultural activities.

Ang main meeting room
(may 42 upuan)
Kombinasyon ng dalawang rooms o kuwarto
(may 36 upuan)
 
(may 78 na upuan)
 • Large conference room (42 seats)
 • Middle conference room (36 seats)
 • Full use (Large and Middle conference rooms) (78 seats)
 • ▼Karagdagang detalye
  ▼Rental fee
  ▼Magpareserba sa pamamagitan ng web site(Japanese Site)

  Creation Studio(1F)

  Para sa mga expressive activities tulad ng mga theatrical performance, musika at sayaw..

  Lawak
  120m2
  Mga kagamitan
  Salamin na bumabalot sa buong dingding, lababo, apat na mesa, 40 silya o upuan.

  ▼Karagdagang detalye
  ▼Rental fee
  ▼Magpareserba sa pamamagitan ng web site(Japanese Site)

  Nursing Room(1F)

  Isang silid para sa pansamantalang paalagaan na maaring gamitin ng sinumang kasali sa isang pagtatanghal sa Earth Plaza. Mayroon din para sa mga grupong nangangalaga.

  Lawak
  50m2
  Mga kagamitan
  Laruan para sa mga maliliit na bata o mga sanggol,palamigan, lababo, palikuran para sa mga bata.

  ▼Karagdagang detalye
  ▼Rental fee
  ▼Magpareserba sa pamamagitan ng web site(Japanese Site)

  Plaza Hall (2F)

  Maaring gamitin para sa lecture presentation, concert, training course, o international symposium.

  Mga upuan
  Hanggang 358 katao

  ▼Karagdagang detalye
  ▼Rental fee
  ▼Magpareserba sa pamamagitan ng web site(Japanese Site)

  Eksibisyon Room (3F)

  Maaring gamitin para sa mga exhibition, pagpupulong at iba’t-ibang pagtatanghal kung saan kinakailangan ang isang malawak na lugar. Maaring gamitin bilang Room A (180 square meters) at Room B (110 square meters) at puwedeng hatiin sa dalawa.
  Pagbabawal sa paggamit: Kung gagamitin para sa mga eksibisyon, maaring gamitin ang silid hanggang labinlimang araw sa isang buwan.

  ▼Karagdagang detalye
  ▼Rental fee
  ▼Magpareserba sa pamamagitan ng web site(Japanese Site)

  Paraan ng pagsali o pag-apply

  Ang Sistema nang Reserbasyon ng mga Pasilidad Pampubliko ng Prepektura ng Kanagawa ay nagbibigay ng pagkakataong ipareserba ninyo ang Exhibition room, Main conference room, Medium conference room, Creation studio, Cooking room at Nursing room sa pamamagitan ng pag-access sa Internet o pagtawag sa telepono. Maaring isagawa ninyo ito sa anumang oras na nais ninyo, pagkatapos ng office hours, at madaling alamin ang availability ng nasabing mga facilities sa pamamagitan ng Internet. Napakadali ang pag-apply.*

  * Sa kasalukuyan, ang sistema ng reserbasyon na ito ay maari lamang sa salitang Hapon. Kung hindi kayo marunong ng salitang Hapon, tumawag lamang ng diretso sa Earth Plaza.

  ▼Karagdagang detalye
  ▼Rental fee
  ▼Magpareserba sa pamamagitan ng web site(Japanese Site)

  [get_tmp slug=”templates/phimenu”]

  TOP | BACK