TOP > Tagalog

English
Rental Fee o singil bawat oras
Plaza Hall (may 358 na upuan)
Lunes hanggang Biyernes (May Admission fee)
9:00-17:00 4,710 yen
17:00-22:00 5,440 yen
Lunes hanggang Biyernes (Walang Admission fee)
9:00-17:00 3,140 yen
17:00-22:00 3,610 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal (May Admission fee)
9:00-17:00 5,920 yen
17:00-22:00 6,810 yen

Sabado at linggo pati pista opisyal (Walang Admission fee)

9:00-17:00 3,930 yen
17:00-22:00 4,510 yen

Anteroom ng Plaza Hall
Anteroom 1 (Japanese style 17㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 210 yen
17:00-22:00 240 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 260 yen
17:00-22:00 300 yen
Anteroom 2 (Western style 12㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 160 yen
17:00-22:00 180 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 200 yen
17:00-22:00 230 yen
Anteroom 3 (Western style 12㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 160 yen
17:00-22:00 180 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 200 yen
17:00-22:00 230 yen

Silid pang-eksibisyon
Silid pang-eksibisyon A +B ( 290㎡)
Lunes hanggang Biyernes(May Admission fee)
9:00-17:00 2,360 yen
17:00-22:00 2,780 yen
Lunes hanggang Biyernes (Walang Admission fee)
9:00-17:00 1,570 yen
17:00-22:00 1,830 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal(May Admission fee)
9:00-17:00 2,990 yen
17:00-22:00 3,460 yen

Sabado at linggo pati pista opisyal (Walang Admission fee)

9:00-17:00 1,990 yen
17:00-22:00 2,310 yen

Special Exhibition Room A ( 180㎡)
Lunes hanggang Biyernes(May Admission fee)
9:00-17:00 1,520 yen
17:00-22:00 1,730 yen
Lunes hanggang Biyernes (Walang Admission fee)
9:00-17:00 990 yen
17:00-22:00 1,160 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal(May Admission fee)
9:00-17:00 1,890 yen
17:00-22:00 2,200 yen

Sabado at linggo pati pista opisyal (Walang Admission fee)

9:00-17:00 1,260 yen
17:00-22:00 1,460 yen

Special Exhibition Room B ( 110㎡)
Lunes hanggang Biyernes(May Admission fee)
9:00-17:00 840 yen
17:00-22:00 1,040 yen
Lunes hanggang Biyernes (Walang Admission fee)
9:00-17:00 580 yen
17:00-22:00 680 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal(May Admission fee)
9:00-17:00 1,100 yen
17:00-22:00 1,260 yen

Sabado at linggo pati pista opisyal (Walang Admission fee)

9:00-17:00 730 yen
17:00-22:00 840 yen

Meeting Room(180㎡)
Kumbinasyon ng dalawang silid (78 seats)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 1,360 yen
17:00-22:00 1,570 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 1,730 yen
17:00-22:00 1,940 yen
Main meeting room (42 seats)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 730 yen
17:00-22:00 840 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 940 yen
17:00-22:00 1,040yen
Medium meeting room (36 seats)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 630 yen
17:00-22:00 730 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 790yen
17:00-22:00 890yen

Creation Studio (120㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 840 yen
17:00-22:00 940 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 1,040 yen
17:00-22:00 1,210 yen

Multipurpose Room (165㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 1,160 yen
17:00-22:00 1,310 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 1,460 yen
17:00-22:00 1,680 yen

Nursing Room (50㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 420 yen
17:00-22:00 470 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 520 yen
17:00-22:00 630 yen

Classroom A(84㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 630 yen
17:00-22:00 730 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 790 yen
17:00-22:00 890 yen

Classroom B(63㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 470 yen
17:00-22:00 520 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 580 yen
17:00-22:00 680 yen

Studio (45㎡)
Lunes hanggang Biyernes
9:00-17:00 310 yen
17:00-22:00 360 yen
Sabado at linggo pati pista opisyal
9:00-17:00 420 yen
17:00-22:00 470 yen