TOP > Tagalog

Tagalog
Ang mga silid pang-eksibisyon (5F)

Sa ikalimang palapag ay may tatlong silid pang-eksibisyon para suportahan ang pagkakatuto ng mga bata.

  • Bukas mula 9 a.m. – 5 p.m.
  • Sarado tuwing Lunes (maliban sa pista opisyal) Magsasara ito ng ika-29 ng Disyembre at mananatiling sarado hanggang ika-3 ng Enero.
Eksibisyong Silid Pangkapayapaang Internasyunal

May mga suliranin ang ating mundo na nakakaapekto sa ating buhay, tulad ng giyera, pag-aaway, refugees, kalagayan ng paligid o kalikasan, pag-unlad at kahirapan. Ang kuwartong ito ay magsisilbing gabay o daan upang malaman ninyo ang mga suliranin na dinaranas ng ating mundo at ang mga global issues o suliraning pandaigdig. Inaasahan na magbibigay-daan ito upang pag-isipan ninyo ang paraan upang magkatotoo o matupad ang salitang "mapayapang global society".

▼fee

Eksibisyong Silid para sa Internasyunal na Pag-intindi ng mga Bata

Ang mga kabataan ay maaring makaranas at sumali sa mga kabuhayan at kultura sa iba’t-ibang bansa sa buong mundo, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng paunang kaalaman. Maari silang maglakad sa mga bahay na replica sa distrito ng Asya upang makita ang tunay na mga gamit ng bahay, costumes at insrumentong pang- musika. Maari din silang bumisita at mamasyal sa iba’t-ibang bansang naka-display dito.

▼fee

Eksibisyong Silid Pantasya ng mga Bata

Maaring mapabuti ang pagkasensitibo at lakas imahinasyon ng bata sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karanasan sa mga larong may kinalaman sa mga tunog at ilaw. Nagkakaroon ng pagkakataon ang bata upang malayang ipahayag ang sarili at maranasan ang kasiyahang nakukuha mula sa mga kriitibong aktibidades.

▼fee

Silid Eksibisyon Exhibition Room

Ang mga eksibisyon na may tema sa pandaigdig na pagkakaintindihan o pag-
uunawaan, mga global issues at multicultural coexistence ay isinasagawa dito. Ang silid na ito ay maaring rentahan para sa isang eksibisyon, pagpupulong at iba’t-ibang mga events kung saan kailangan ang malawak na lugar.

[Screen size]
250 inch (H 3.1m x W5.5m)
[Capacity]
125 seats

▼fee

Special Exhibition Room (3F)

Exhibitions which feature such themes as international understanding, global issues and multicultural coexistence are held here. This room can also be rented for an exhibition, meeting, and various events which require a large space.

▼fee

Lactation Room(5F)

Ang lactation Room o silid kung saan maaring magpasuso ng sanggol, ay nasa Silid Eksibisyon ng Internasyunal na Pagkakaintindihan Silid Eksibisyon sa ikalimang palapag.

Paalala sa mga taong gumagamit ng wheelchair
  • Walang mga bumps sa ikalimang palapag at may sarili itong elevator.
  • Kung nais ninyong gumamit ng isang compact wheelchair na maaring gamitin sa Earth Plaza, tumawag muna sa opisina sa unang palapag o sa reception desk sa ikalawang palapag.
  • Ang bawat palapag ay may sariling bathroom o toilet na madaling puntahan ng mga nasa wheelchair.

[get_tmp slug=”templates/phimenu”]

TOP | BACK