TOP > Tiếng Việt

Vietnam
Tư vấn thông thường cho người nước ngoài(KAWASAKI)

>>> ATSUGI

>>> YOKOHAMA(Earth plaza)

Ngày giờ làm việc (tư vấn miễn phí/Đóng của vào Ngày Lễ.)

Chỉ có tư vấn thông thường. Tư vấn miễn phí. Ngoài ra, không thực hiện tư vấn pháp luật. Quí vị có nguyện vọng tư vấn pháp luật bằng tiếng Việt thì .

 • (1)Tư vấn thông thường: công việc・lao động, y tế・phúc lợi, lương hưu, quốc tịch…v…v…nói chung là toàn bộ các vấn đề trong cuộc sống.
 • Thứ năm hàng tuần :  9:00〜12:00 & 13:00〜17:00 (giờ tiếp nhận:~16:00)

  Điện thoại / Messenger
 • ☎ 044-549-0047
 • ◎ Messenger
 • https://m.me/kanagawa.earthplaza

  Nơi tư vấn:
 • Solid Square higashikan, tầng 2 
  Kawasaki Kenmin Center “Kenmin no koe Soudanshitsu”

  Địa chỉ:Kawasaki-shi, saiwai-ku, horikawa-cho 580, Solid Square higashikan tầng 2 (Đi bộ khoảng 5 phút từ ga Kawasaki)

 • Lịch làm việc   

  [get_tmp slug=”templates/vimenu”]

  TOP | BACK