TOP >Tiếng Việt

Vietnam
Tư vấn thông thường và tư vấn pháp luật cho người nước ngoài (ATSUGI)

>>> KAWASAKI
>>> YOKOHAMA(Earth plaza)

Ngày giờ làm việc (tư vấn miễn phí/Đóng của vào Ngày Lễ.)

Chỉ có tư vấn thông thường. Tư vấn miễn phí. Ngoài ra, không thực hiện tư vấn pháp luật. Quí vị có nguyện vọng tư vấn pháp luật bằng tiếng Việt

  • (1)Tư vấn thông thường: công việc・lao động, y tế・phúc lợi, lương hưu, quốc tịch…v…v…nói chung là toàn bộ các vấn đề trong cuộc sống.

 Thứ 1 của tuần đầu tiên mỗi tháng : 9:00〜12:00 & 13:00〜17:00 (giờ tiếp nhận: ~16:00)

  • (2) Lịch Tư vấn : liên quan đến các vấn đề về luật pháp ※tư vấn miễn phí

Thứ 1 của tuần đầu tiên mỗi tháng : 13:00〜16:30 (giờ tiếp nhận: 〜16:00)

Điện thoại / Messenger
Nơi tư vấn:
  • Kenou chiiki kennsei sougo center (Atsugi goudo chousha ichi go kan, tầng 1)

Địa chỉ: Atsugi-shi Mizuhiki 2-3-1 ( Đi bộ khoảng 15 phút từ ga Honatsugi)

 

 

Lịch làm việc

[get_tmp slug=”templates/vimenu”]

TOP | BACK