TOP > Tiếng Việt

Vietnam
Tư vấn giáo dục dành cho người nước ngoài của Earth Plaza

Tư vấn giáo dục sẵn sàng phục vụ khi bạn có thắc mắc về hệ thống trường học ở Nhật Bản, chẳng hạn như khi bạn đang tìm một lớp học tiếng Nhật, hoặc khi bạn đang tìm tài liệu đa ngôn ngữ phục vụ việc học tập ở trường, v.v… Các dịch vụ này cũng sẵn sàng phục vụ cho đối tượng là các trường học và những người hỗ trợ.

Lịch tư vấn

Thứ ba : tiếng Tagalog và tiếng Nhật
Thứ tư : tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật
Thứ năm và Thứ Bảy : tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật
Thứ sáu : Thứ sáu : tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt và tiếng Nhật

 

Thời gian

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 (nhận đăng ký đến 16:30)

Địa điểm

Diễn đàn thông tin, tầng 2 của Earth Plaza

→Cách đi từ ga JR Hongo-dai đến Earth Plaza

 

Điện thoại tư vấn: 045-896-2972 (tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt)
: 045-896-2970 (tiếng Nhật)
(chỉ hoạt động trong giờ tư vấn)
Fax:045-896-2894
E-mail:soudan1@earthplaza.jp
※ Trả lời bằng thư điện tử hoặc bằng fax, có thể mất chút thời gian.

 

Messenger:kanagawa.earthplaza

 

Facebook:https://www.facebook.com/earthplaza.soudan

Hỗ trợ tư vấn giáo dục

Đào Thy Hải
Hiện tại tôi đang làm thông dịch viên và hổ trợ chuyện học ở các trường học ở tỉnh kanagawa. những khó khăn hay lo lắng ở Trường học xin hãy liên lạc với tôi.

Bùi Thị Bích Đàm
Tôi làm phiên dịch tiếng Nhật ⇔Việt. Tôi làm điều phối viên tại Trung tâm Tư vấn Giáo dục của Earth Plaza và Trung tâm Hỗ trợ Nhà ở cho Cư dân Nước ngoài(Sumasen)
Tôi hy vọng trong khả năng của mình ,có thể giúp đỡ những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

TOP | BACK