TOP > Vietnam

English
Cửa hàng thương mại tương nhượng , Nhà hàng & Phòng chờ

Cửa hàng thương mại tương nhượng “Verda”
Vietnam

Cửa hàng này bán hàng thủ công đa năng từ Nepal
Telefone: 045-890-1447

http://www.verda.bz

Restaurante

SOBANI

Cafe " Poem ’10 "

Phone: 080-6888-9441

Phòng chờ
Mở cửa
9:00 sáng – 8:00 tối
Đóng cửa
Các ngày nghỉ cuối năm và ngày nghỉ đầu năm (từ ngày 29/12 đến ngày 3/1)

Phòng chờ này dùng cho các nhóm đi thực địa và du khách có thể dùng bữa trưa hoặc nghỉ ngơi ở đây

[get_tmp slug=”templates/vimenu”]

TOP | BACK