TOP > ร้านแสดงสินค้า,ร้านอาหาร &ห้องพักผ่อน

thai
ร้านแสดงสินค้า,ร้านอาหาร &ห้องพักผ่อน

ร้านแสดงสินค้า “เวอร์ด้า”

ร้านแสดงสินค้านี้ จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมเอนกประสงค์จากประเทศเนปาล

โทรศัพท์: 045-890-1447
http://www.verda.bz

ร้านอาหาร

SOBANI

ห้องพักผ่อน

ห้องพักผ่อนนี้ใช้สำหรับกลุ่มการศึกษานอกสถานที่ และผู้เข้าชมที่นำอาหารกลางวันมา
รับประทาน หรือนั่งพัก

เปิดบริการ 9:09:00 น. – 20:00 น.
ปิดบริการ วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)

[get_tmp slug=”templates/thaimenu”]

TOP | BACK