TOP > อสมุดภาพยนตร์และห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร

thai
ห้องสมุด

ท่านสามารถใช้วีดีโอและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจระหว่างประเทศได้

ห้องสมุดภาพยนตร์

ท่านสามารถอ่านและยืมหนังสือ หรือดูวีดีโอเกี่ยวกับความเข้าใจระหว่างประเทศ
ปัญหาระดับโลก และความร่วมมือระหว่างประเทศได้ในห้องสมุดภาพยนตร์
โทรศัพท์: 045-896-2976

เปิดบริการ 9:00 น.- 17:00 น.
ปิดบริการ 
ทุกวันจันทร์ (เปิดบริการในวันหยุด) วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่
(วันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)

การดูวีดีโอ

ติดตั้งบูธสำหรับดูวีดีโอและภาพยนตร์ไว้ในห้องสมุดภาพยนตร์ทั้งหมด 16 บูธ สำหรับภาพยนตร์ สามารถดูได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น

การอ่านหรือการยืมหนังสือ

ทุกท่านที่อาศัย ทำงาน หรือเรียนหนังสือที่โรงเรียนในจังหวัดคานางาว่า สามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดได้ หากท่านมีบัตรยืมหนังสือเอิร์ธ พลาซ่า* ท่านสามารถยืมหนังสือได้ 6 เล่ม เป็นเวลา 3 สัปดาห์

การคืนหนังสือ

ท่านสามารถคืนหนังสือที่ยืมไปได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด หากห้องสมุดปิด สามารถคืนหนังสือได้โดยการใส่ลงในกล่องคืน ที่ติดตั้งไว้ด้านนอกตรงบริเวณทางเข้าที่ชั้น 2

* ในการยืมหนังสือครั้งแรก
ท่านต้องลงทะเบียนและรับบัตรยืมหนังสือที่ทางห้องสมุดออกให้ กรุณานำบัตรประจำตัวที่ระบุที่อยู่ของท่านไว้มาด้วย

ฟอรั่มข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถอ่านจดหมายข่าวและนิตยสาร เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ หรือการประชุมระหว่างประเทศได้
โทรศัพท์: 045-896-2977

เปิดบริการ นอังคาร – วันศุกร์ เวลา 9:00 น. – 20:00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

ปิดบริการ ทุกวันจันทร์ (เปิดบริการในวันหยุด) วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่
(วันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)

มุมการศึกษาแห่งโลก

เอิร์ธ พลาซ่า ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การศึกษาภาคปฏิบัติ อุปกรณ์ในการฟังและดู รวมถึงเอกสารอ้างอิงสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และสื่อสำหรับการอ่านและเขียน

มุมภาษาญี่ปุ่น/มุมส่งเสริมเด็กนานาชาติ

ผู้เรียนหรือผู้สนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้จากมุมนี้

เอิร์ธ พลาซ่า ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดคานางาว่า

 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่จำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับการใช้ชีวิตประจำ วัน และอาชีพการงาน
 • ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กๆ ประสบความเร็จในการศึกษาที่โรงเรียน
  สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าเรียนสำหรับเด็กต่างชาติ
 • อุปกรณ์การศึกษา
 • สื่อช่วยในการสอนและพจนานุกรม
 • คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
 • หลักสูตรโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 • การแปลภาษาคู่ขนานสำหรับคำศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียน
 • อุปกรณ์การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาต

มุมข้อมูลข่าวสารหลากหลายภาษา

จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันไว้หลากหลาย ภาษา
มีอุปกรณ์รวมถึงคู่มือแนะนำการดำรงชีวิต เช่น การักษาพยาบาล การป้องกันภัยพิบัติ และการทำงาน ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่น เอ็นจีโอ และองค์กรอื่นๆ
[ภาษาต่างประเทศหลัก]
ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเชีย ภาษาเกาหลี ภาษาลาว
ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาตากาล็อก และภาษาเวียดนาม

พื้นที่ห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร

พื้นที่ในห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสารใช้สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ และองค์กรอาสา สมัครในการจัดการประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือนานา ชาติ เอ็นจีโอและองค์กรต่างๆ จะต้องลงทะเบียนเพื่อยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ในห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร

 • การใช้กระดานข่าวหรือชั้นวางแผ่นพับ
  ท่านสามารถใช้กระดานข่าวหรือชั้นวางแผ่นพับในห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร เพื่อติดประกาศ หรือแจกจ่ายแผ่นพับของเอ็นจีโอ โดยยื่นคำร้องขอใช้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์
 • การใช้กระดานข้อความ
  ทางห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสารจัดเตรียมกระดานข้อความไว้ให้ กรุณาใช้สำหรับการประกาศรับสมัครสมาชิกของกลุ่มแลกเปลี่ยนนานาชาติ การเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม และการสื่อสารภายในกลุ่ม
 • การบริการถ่ายเอกสาร
  ท่านสามารถถ่ายเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร หรือภาพในหนังสือของห้องสมุดได้ (ค่าถ่ายเอกสาร 10 เยนต่อแผ่น) ในการถ่ายเอกสารใดๆ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการให้คำปรึกษา
  บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษา สำหรับกิจกรรมเอ็นจีโอ หรือกิจกรรมอาสาสมัคร

[get_tmp slug=”templates/thaimenu”]

TOP | BACK