TOP > ห้องนิทรรศการ

thai
ห้องนิทรรศการ (ชั้น 5)

บนชั้น 5 มีห้องนิทรรศการ 3 ห้องสำหรับส่งเสริมสนับสนุนเด็กในการเรียนรู้
และโรงภาพยนตร์

ปิดบริการ 9:09:00 น. – 17:00 น.
ทุกวันจันทร์ (เปิดบริการในวันหยุด) วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่
(วันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)

ห้องนิทรรศการสันติภาพนานาชาติ

โลกของเรากำลังประสบปัญหาระดับโลกบางอย่างที่คุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของพวก เรา เช่น สงคราม ความขัดแย้ง ผู้ลี้ภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเกินขอบเขต และปัญหาความยากจน ห้องนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ท่านได้รับรู้ถึงปัญหาระดับโลกและหาหนทาง สร้าง “สังคมโลกสันติสุข” ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้

▼ค่า ธรรมเนียม

ห้องจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสำหรับเด็ก

เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์และมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทั่วโลก โดยจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กๆ สามารถเยี่ยมชมและสัมผัสกับบ้านจำลองของชาวเอเชียด้วยกัน ตลอดจนสามารถเห็นเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรีที่เป็นของจริง นอกจากนี้ยังสามารถเดินเยี่ยมชม บ้านและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จำลองไว้ใน
ห้อง นี้อีกด้วย

▼ค่า ธรรมเนียม

ห้องนิทรรศการจินตนาการเด็ก

เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาไหวพริบและพลังแห่งจินตนาการ จากประสบการณ์การเล่นด้วยเสียงและแสง พวกเด็กๆ สามารถเล่นและแสดงออกอย่างอิสระ รวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมีความสุข

▼ค่า ธรรมเนียม

โรงภาพยนตร์

ฉายหนังการ์ตูนต้นฉบับที่มีชื่อเรื่องว่า ออน ดิส แพลนนิท (โคโนะ โฮชิโนะ อุเอะนิ) บนจอใหญ่ขนาด 250 นิ้ว ภาพยนตร์นี้มีเพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่นั่ง 125 ที่นั่ง

▼ค่า ธรรมเนียม

ห้องแสดงผลงานศิลปะ (ชั้น 3)

ห้องนี้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสารคดี เช่น หัวข้อความเข้าใจระหว่างประเทศ ปัญหาระดับโลก และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย และคุณสามารถเช่าห้องนี้เพื่อจัดนิทรรศการ
การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้พื้นที่กว้างขวาง

▼ค่า ธรรมเนียม

ห้องให้นมบุตร (ชั้น 5)

ห้องให้นมบุตรอยู่ถัดจากห้องนิทรรศการความเข้าใจระหว่างประเทศบนชั้น 5

คำเตือนสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
  • ที่ชั้น 5 ไม่มีจุดกันชนและติดตั้งลิฟต์ไว้โดยเฉพา
  • หากคุณต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นขนาดเล็กที่ออกแบบเพื่อใช้ในเอิร์ธ
    พลาซ่า กรุณาดำเนินการได้ที่สำนักงานบนชั้น 1 หรือที่โต๊ะประชาสัมพันธ์
    บนชั้น 2
  • ทุกชั้นมีห้องน้ำที่เก้าอี้รถเข็นสามารถเข้าไปได้

[get_tmp slug=”templates/thaimenu”]

TOP | BACK