TOP > เอิร์ธ พลาซ่าคือสถานที่อะไร

한국어
คานางาว่า พลาซ่า ฟอร์ โกลบอล ซิติเซ้นชิฟ คืออะไร (เอิร์ธ พลาซ่า)
  • คานางาว่า พลาซ่า ฟอร์ โกลบอล ซิติเซ้นชิฟ (หรือ “เอิร์ธ พลาซ่า”) คือศูนย์จัดกิจกรรมเอนกประสงค์ประจำจังหวัดคานางาว่า ตั้งอยู่ที่ ซาคาเอะ-กุ เมืองโยโกฮาม่า เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 1998.
  • คานางาว่า พลาซ่า ฟอร์ โกลบอล ซิติเซ้นชิฟ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เอิร์ธ พลาซ่า” ชื่อนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก 2 สิ่ง คือ “โลก” และ “อนาคต” (อะสุ ในภาษาญี่ปุ่น) ที่รวมความรู้สึกของ “การคิดเกี่ยวกับอนาคตของโลก” เข้าด้วยกัน
  • “พลเมืองโลก” คือ ประชาชนที่คิดในเรื่องการแก้ไขปัญาหาระดับโลกทุกวัน เช่น สันติภาพ สิ่งแวดล้อม และความยากจน พลเมืองโลกจะมองว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก และปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อของเอิร์ธ พลาซ่า

ให้ความรู้หลากหลายด้านแก่เด็กๆเพื่อให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ

เอิร์ธ พลาซ่า จัดสถานที่เพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เด็กๆ เพื่อปลูกฝังให้มีความรู้สึกและมีความตระหนักในหลากหลายด้าน จนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีของโลก

ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นพลเมืองที่ดีของโลก

อิร์ธ พลาซ่า จัดสถานที่สำหรับการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มาเยือนตระหนักตนถึงความเข้าใจระหว่างประเทศให้มากยิ่ง ขึ้น เช่น สันติภาพและปัญหาระดับโลก รวมถึงเพิ่มจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองโลก

สนับสนุนกิจกรรมระหว่างประเทศ
เอิร์ธ พลาซ่า สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือนานาชาติ โดยจัดทำข้อมูลข่าวสาร และจัดตั้งสถานที่ทำกิจกรรม รวมถึงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

ในเอิร์ธ พลาซ่ามีอะไรบ้าง
บริการ ให้เช่าสถานที่

ปิดบริการ: 9:00 น. – 22:00 น.
วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)

Plazahall

ห้อง นิทรรศการ
เปิดบริการ: 9:00 น.- 17:00 น.
lทุกวันจันทร์ (เปิดบริการในวันหยุด) วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่
(วันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)

Plazahall

มีห้องนิทรรศการ 3 ห้องบนชั้น 5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็ก และโรงภาพยนตร์

หอ สมุดภาพยนตร์และห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร

หอสมุดภาพยนตร์เปิดบริการ、 วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 9:00 น. – 17:00 น.
หอ สมุดภาพยนตร์และห้องจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร、วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 9:00 น. – 20:00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด เวลา 9:00 น. – 17:00 น. y Domingos de 9:00 am a 5:00 pm.
ทุกวันจันทร์ (เปิดบริการในวันหยุด) วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่
(วัน ที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)

Plazahall

คุณสามารถใช้วีดีโอและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจระหว่างประเทศได้

ร้านแสดง สินค้า & ร้านอาหาร

Plazahall

Salón

เปิดบริการ 9:09:00 น. – 20:00 น.
วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)

ที่จอดรถ

เปิดบริการ 6:30 น. – 24:00 น.
วันหยุดสิ้นปี และวันหยุดปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม)
ค่าจอดรถ
100 เยน / 20 นาที สำหรับรถยนต์ขนาดมาตรฐาน
400 เยน / 30 นาที สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่
* สูงสุด 1,200 เยน เวลาตั้งแต่ 6:30 น. ถึง 24:00 น สำหรับรถยนต์ขนาดมาตรฐาน

ที่อยู่: 〒 247-0007
1-2-1 โคสุกายะ ซาคาเอะ-กุ โยโกฮาม่า จังหวัดคานางาว่า ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 045-896-2121

[get_tmp slug=”templates/thaimenu”]

TOP | BACK