TOP > Tagalog

Tagalog
Shop,Restaurant at Lounge

Fair trade shop "Verda"

Shop na nagtitinda ng mga tradisyunal na mga bagay sa Nepal.
Telepono: 045-890-1447
http://www.verda.bz

Restaurant

SOBANI

Cafe " Poem ’10 "

Phone: 080-6888-9441

Lounge
  • Bukas mula 9 a.m. hanggang 8p.m.
  • Sarado mula Disyembre 29 hanggang Enero 3 bilang pagdaos ng bagong taon..

Ang Lounge na ito ay bukas para sa mga field trips at maaring gamitn ng mga grupo at mga bisita para sa kanilang pananghalian o oras ng pahinga.

[get_tmp slug=”templates/phimenu”]

TOP | BACK