TOP > ค่าเช่าต่อชั่วโมง

thai
1. ค่าเช่าต่อชั่วโมง
พลาซ่า ฮอล (358 ที่นั่ง)
วันธรรมดา (เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 4,710 เยน
17:00-22:00 5,440 เยน
วันธรรมดา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 3,140 เยน
17:00-22:00 3,610 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด (เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 5,920 เยน
17:00-22:00 6,810 เยน

วันสุดสัปดาห์และวันหยุด (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)

9:00-17:00 3,930 เยน
17:00-22:00 4,510 เยน
ห้องเฉลียงในพลาซ่า ฮอล
ห้องเฉลียง 1 (สไตล์ญี่ปุ่น ขนาด 17 ตารางเมตร)
วันธรรมดา
9:00-17:00 210 เยน
17:00-22:00 240 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด
9:00-17:00 260 เยน
17:00-22:00 300 เยน
ห้องเฉลียง 2 (สไตล์ตะวันตก ขนาด 12 ตารางเมตร)
วันธรรมดา
9:00-17:00 160 เยน
17:00-22:00 180 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด
9:00-17:00 200 เยน
17:00-22:00 230 เยน
ห้องแสดงผลงานศิลปะ
ห้องแสดงผลงานศิลปะ เอ+บี (ขนาด 290 ตารางเมตร)
วันธรรมดา (เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 2,360 เยน
17:00-22:00 2,780 เยน
วันธรรมดา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 1,570 เยน
17:00-22:00 1,830 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด (เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 2,990 เยน
17:00-22:00 3,460 เยน

วันสุดสัปดาห์และวันหยุด (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)

9:00-17:00 1,990 เยน
17:00-22:00 2,310 เยน
ห้องแสดงผลงานศิลปะ เอ (ขนาด 180 ตารางเมตร)
วันธรรมดา (เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 1,520 เยน
17:00-22:00 1,730 เยน
วันธรรมดา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 990 เยน
17:00-22:00 1,160 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด (เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 1,890 เยน
17:00-22:00 2,200 เยน

วันสุดสัปดาห์และวันหยุด (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)

9:00-17:00 1,260 เยน
17:00-22:00 1,460 เยน
ห้องแสดงผลงานศิลปะ บี (ขนาด 110 ตารางเมตร)
วันธรรมดา (เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 840 เยน
17:00-22:00 1,040 เยน
วันธรรมดา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 580 เยน
17:00-22:00 680 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด (เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)
9:00-17:00 1,100 เยน
17:00-22:00 1,260 เยน

วันสุดสัปดาห์และวันหยุด (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้า)

9:00-17:00 730 เยน
17:00-22:00 840 เยน
ห้องประชุม (ขนาด 180 ตารางเมตร)
ห้องแบบรวมสองห้องเข้าด้วยกัน (78 ที่นั่ง)
วันธรรมดา
9:00-17:00 1,360 เยน
17:00-22:00 1,570 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด
9:00-17:00 1,730 เยน
17:00-22:00 1,940 เยน
ห้องประชุมใหญ่ (42 ที่นั่ง)
วันธรรมดา
9:00-17:00 730 เยน
17:00-22:00 840 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด
9:00-17:00 940 เยน
17:00-22:00 1,040 เยน
ห้องประชุมขนาดกลาง (36 ที่นั่ง)
วันธรรมดา
9:00-17:00 630 เยน
17:00-22:00 730 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด
9:00-17:00 790 เยน
17:00-22:00 890 เยน
สตูดิโอนันทนาการ (ขนาด 120 ตารางเมตร)
วันธรรมดา
9:00-17:00 840 เยน
17:00-22:00 940 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด
9:00-17:00 1,040 เยน
17:00-22:00 1,210 เยน
ห้องอเนกประสงค์ (ขนาด 165 ตารางเมตร)
วันธรรมดา
9:00-17:00 1,160 เยน
17:00-22:00 1,310 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด
9:00-17:00 1,460 เยน
17:00-22:00 1,680 เยน
ห้องพยาบาล (ขนาด 50 ตารางเมตร)
วันธรรมดา
9:00-17:00 420 เยน
17:00-22:00 470 เยน
วันสุดสัปดาห์และวันหยุด
9:00-17:00 520 เยน
17:00-22:00 630 เยน