TOP >Vietnam

Vietnam
Tư vấn thông thường và tư vấn pháp luật cho người nước ngoài(ATSUGI)

>>> KAWASAKI

Ngày giờ làm việc (tư vấn miễn phí)
(1)Tư vấn thông thường: công việc・lao động, y tế・phúc lợi, lương hưu, quốc tịch...v...v...nói chung là toàn bộ các vấn đề trong cuộc sống.
 Thứ 2 của tuần đầu tiên mỗi tháng : 9:00〜12:00 & 13:00〜17:00 (giờ tiếp nhận:~16:00)
(2)LịchTư vấn : liên quan đến các vấn đề về luật pháp※tư vấn miễn phí
  Thứ 2 của tuần đầu tiên mỗi tháng : 13:00〜16:30 (giờ tiếp nhận: 〜16:00)
Nơi tư vấn:
Kenou chiiki kennsei sougo center (Atsugi goudo chousha ichi go kan, tầng 1)
Địa chỉ:
Atsugi-shi Mizuhiki 2-3-1 ( Đi bộ khoảng 15 phút từ ga Honatsugi)
Điện thoại:
046-221-5774 ( ※Tư vấn pháp luật: không tư vấn qua điện thoại, vui lòng đến trực tiếp văn phòng)
Lịch làm việc