TOP > Vietnam

Vietnam
Điều kiện sử dụng địa điểm

Bạn phải thanh toán chi phí thuê bằng tiền mặt tại văn phòng ở tầng 1 Earth Plaza vào ngày mà bạn sử dụng địa điểm trước khi lấy chìa khóa phòng. Nếu bạn yêu cầu giảm chi phí thuê dưới mức quy định, xin hãy liên hệ với Earth Plaza qua điện thoại Hệ thống đặt chỗ Bạn có thể đặt địa điểm khi sử dụng hệ thống đặt chỗ (e-Kanagawa). Việc đặt chỗ trên internet, điện thoại, điện thoại di động, và máy tính cảm ứng sẽ theo mỗi hình thức quy định. (Cần phải đăng ký trước khi sử dụng hệ thống đặt chỗ. Đơn đăng ký sẽ theo mỗi hình thức quy định.)


Thời gian đăng ký

Nhân viên tiếp tân có thể đặt chỗ từ ngày đầu tháng trước ngày sử dụng 6 tháng.
Thí dụ: tháng 8 ngày 10 muốn đặt chỗ để sử dụng thì tháng 2 ngày 1 có thể đặt chổ được.
Hệ thống đặt chỗ phục vụ từ 5:00 - 24:00.

Nếu bạn thay đổi hay hủy bỏ địa điểm đã đặt thì cần phải thực hiện ít nhất là 14 ngày trước ngày dự định sử dụng phòng triển lãm, hoặc là ít nhất là một ngày trước ngày sử dụng phòng Họp, Creation studio, phòng Nấu ăn, hoặc phòng Trông trẻ.